Olivia Newton-John Beami Šahrak

Olivia Newton-John Beami Šahrak
 zadaná / sold 
Kennel:
Beami Šahrak
fena / female
*18.4.2017